SurvivalHeaven Logg

Dato Melding
2020.07.13 03:22:02reverse1: /bank ut 64
2020.07.13 03:20:37FO5H: /home fly
2020.07.13 03:17:57FO5H: /tpa reverse1
2020.07.13 03:17:45FO5H: /home l
2020.07.13 03:16:53reverse1: /tpaccept
2020.07.13 03:16:50FO5H: /tpa reverse1
2020.07.13 03:16:16FO5H: /tpa reverse1
2020.07.13 03:15:39reverse1: /tpaccept
2020.07.13 03:15:27FO5H: /tpa reverse1
2020.07.13 03:15:21FO5H: /home reverse1
2020.07.13 03:01:17reverse1: /minecart
2020.07.13 02:52:00FO5H: /home end
2020.07.13 02:51:40FO5H: /home end
2020.07.13 02:47:40reverse1: /tpaccept
2020.07.13 02:47:34FO5H: /tpa reverse1
2020.07.13 02:47:16FO5H: /home fly
2020.07.13 02:47:09FO5H: /home benny
2020.07.13 02:46:54FO5H: /utforsk
2020.07.13 02:46:29FO5H: /home spawner
2020.07.13 02:46:28reverse1: /home a
2020.07.13 02:45:34reverse1: /tpaccept
2020.07.13 02:45:32reverse1: /tpacc
2020.07.13 02:45:24FO5H: /tpa reverse1
2020.07.13 02:44:49FO5H: /utforsk
2020.07.13 02:39:55Sandycake03: yo
2020.07.13 02:28:35reverse1: /bank saldo
2020.07.13 02:28:32reverse1: /bank inn
2020.07.13 01:52:52LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.13 01:48:30lol00lol2: /tpaccept
2020.07.13 01:48:27lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:48:23August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:48:17August35: /home nether
2020.07.13 01:46:13LA8PV_TTV: /tpaccept
2020.07.13 01:46:01Sir_zeldris: /tpa LA8PV_TTV
2020.07.13 01:44:41August35: /tpaccept
2020.07.13 01:44:39lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:44:38lol00lol2: /home nether
2020.07.13 01:44:31lol00lol2: /home 3
2020.07.13 01:43:46August35: /tpaccept
2020.07.13 01:43:41lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:43:40lol00lol2: /home nether
2020.07.13 01:43:36lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:43:29lol00lol2: /home 3
2020.07.13 01:42:50lol00lol2: /tpaccept
2020.07.13 01:42:46August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:42:40August35: /home nether
2020.07.13 01:42:18lol00lol2: /homes
2020.07.13 01:42:10August35: /home testcamber
2020.07.13 01:42:04August35: /home testingcamber
2020.07.13 01:41:17lol00lol2: /tpaccept
2020.07.13 01:41:14August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:41:01August35: /home nether
2020.07.13 01:40:53August35: /home nether
2020.07.13 01:40:40August35: /wb
2020.07.13 01:40:32August35: /wb
2020.07.13 01:40:26August35: /wb
2020.07.13 01:40:11August35: /wb
2020.07.13 01:39:53August35: /home gunpowder
2020.07.13 01:37:47lol00lol2: /tpaccept
2020.07.13 01:37:44August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:37:37August35: /tpa
2020.07.13 01:37:29August35: /home nether
2020.07.13 01:37:26August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:37:22August35: /tpaccept
2020.07.13 01:34:29August35: /tpaccept
2020.07.13 01:34:24lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:34:21lol00lol2: /home 3
2020.07.13 01:34:17August35: /utforsk
2020.07.13 01:34:14August35: /spawn
2020.07.13 01:34:09lol00lol2: /utforsk
2020.07.13 01:33:48August35: /utforsk
2020.07.13 01:33:27August35: /tpaccept
2020.07.13 01:33:25lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:33:23lol00lol2: /home 5
2020.07.13 01:33:21lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:33:19lol00lol2: /home 3
2020.07.13 01:33:17lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:32:51August35: /home portal
2020.07.13 01:32:40August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:31:46August35: /home testcamber
2020.07.13 01:29:46lol00lol2: /tpaccept
2020.07.13 01:29:43August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:29:23lol00lol2: /home 3
2020.07.13 01:29:07August35: /home selmaby
2020.07.13 01:29:04lol00lol2: /wb
2020.07.13 01:28:41August35: /tpaccept
2020.07.13 01:28:38August35: /home gunpowder
2020.07.13 01:28:34lol00lol2: /tpa August35
2020.07.13 01:28:20lol00lol2: /wb
2020.07.13 01:26:01August35: /tpa lol00lol2
2020.07.13 01:26:01lol00lol2: /tpaccept
2020.07.13 01:25:50lol00lol2: /home 3
2020.07.13 01:24:59August35: /home selmaby
2020.07.13 01:24:55lol00lol2: /home mhm
2020.07.13 01:24:52August35: /mctop
2020.07.13 00:07:01LA8PV_TTV: /UTFORSK
2020.07.13 00:02:46LA8PV_TTV: /utforsk
2020.07.13 00:01:37LA8PV_TTV: har du noe jeg kan kurere en zombe villager med?
2020.07.12 23:58:24lol00lol2: /home 3
2020.07.12 23:58:21lol00lol2: /hoem 3
2020.07.12 23:58:05lol00lol2: /s
2020.07.12 23:54:21lol00lol2: /Wb
2020.07.12 23:53:44lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 23:52:00LA8PV_TTV: /utforsk
2020.07.12 23:12:13LA8PV_TTV: /utforsk
2020.07.12 23:12:02LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 23:10:42LA8PV_TTV: /warp tradinghall
2020.07.12 23:10:25LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 23:10:14LA8PV_TTV: /warp hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 23:08:50LA8PV_TTV: /warp tradinghall
2020.07.12 23:07:41LA8PV_TTV: /warp tradinghall
2020.07.12 23:05:30LA8PV_TTV: /UTFORSK
2020.07.12 22:35:33LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 22:34:30LA8PV_TTV: /warp tradinghall
2020.07.12 22:01:18Konradaf09: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 21:55:29kakemann234: /home 3
2020.07.12 21:50:59Konradaf09: /home isak
2020.07.12 21:50:34Konradaf09: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 21:49:32samuelbertin123: /home base
2020.07.12 21:49:30Konradaf09: Konradaf09
2020.07.12 21:48:29samuelbertin123: /home base1
2020.07.12 21:39:58samuelbertin123: /home base
2020.07.12 21:29:29samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:25:52samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:24:19samuelbertin123: /home base
2020.07.12 21:23:26samuelbertin123: /home base1
2020.07.12 21:22:37GrennDerman: /home spawner
2020.07.12 21:18:10samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:17:15generell_willy: nee
2020.07.12 21:17:09GrennDerman: hmmmm 32g
2020.07.12 21:17:03GrennDerman: /bank saldo
2020.07.12 21:17:03samuelbertin123: /home base1
2020.07.12 21:16:37
2020.07.12 21:16:27
2020.07.12 21:16:06GrennDerman: /home sted
2020.07.12 21:16:00GrennDerman: /HOME STED
2020.07.12 21:15:59
2020.07.12 21:15:24GrennDerman: xD
2020.07.12 21:15:22generell_willy: da har jeg to
2020.07.12 21:15:16generell_willy: jeg kan lage enda en conduit
2020.07.12 21:15:02generell_willy: jess
2020.07.12 21:13:01Konradaf09: /home hjem
2020.07.12 21:12:54samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:12:21Konradaf09: /home hjem
2020.07.12 21:11:49Konradaf09: /home hjem
2020.07.12 21:11:29samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:10:39Konradaf09: /sethome hjem
2020.07.12 21:09:59samuelbertin123: /tpaccept
2020.07.12 21:09:52Konradaf09: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 21:09:31samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:08:57GrennDerman: nice
2020.07.12 21:08:57generell_willy: grattis
2020.07.12 21:08:26samuelbertin123: /tpaccept
2020.07.12 21:08:15Konradaf09: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 21:07:32samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:07:12samuelbertin123: /sethome oga
2020.07.12 21:06:51Konradaf09: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 21:06:39generell_willy: /utforsk
2020.07.12 21:06:22Konradaf09: /home isak
2020.07.12 21:06:16samuelbertin123: /tpaccept
2020.07.12 21:05:48samuelbertin123: /sethome oga
2020.07.12 21:05:42Konradaf09: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 21:05:34samuelbertin123: /home oga
2020.07.12 21:05:00generell_willy: /home 1
2020.07.12 21:04:41GrennDerman: /home sted
2020.07.12 21:04:30samuelbertin123: /home is
2020.07.12 21:03:52Henario: ha gayyyyy
2020.07.12 21:03:27Konradaf09: /home isak
2020.07.12 21:02:43Konradaf09: /sethome isak
2020.07.12 21:02:40ACatlover18: bye homophob
2020.07.12 21:02:26
2020.07.12 21:02:17ACatlover18: og at jeg er lesbisk
2020.07.12 21:02:16Henario: var mitt eksempel for hvor extra gay folk er
2020.07.12 21:02:07ACatlover18: at Henario er homophob
2020.07.12 21:02:00ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 21:01:57ACatlover18: /tph
2020.07.12 21:01:55kittien: Hva snakker dere om?
2020.07.12 21:01:55
2020.07.12 21:01:52generell_willy: /tpa ACatlover18
2020.07.12 21:01:45Henario: lol
2020.07.12 21:01:44Henario: oss hetroer
2020.07.12 21:01:37
2020.07.12 21:01:31ACatlover18: /home c
2020.07.12 21:01:30Henario: betyr ikke at jeg skal drepe deg
2020.07.12 21:01:25ACatlover18: hei kittien
2020.07.12 21:01:24generell_willy: /home 1
2020.07.12 21:01:24Henario: det kan du godt
2020.07.12 21:01:16
2020.07.12 21:01:15
2020.07.12 21:01:13kittien: Hei :)
2020.07.12 21:00:55Henario: jo for meg og andre homophober
2020.07.12 21:00:45ACatlover18: velkommen
2020.07.12 21:00:40
2020.07.12 21:00:39generell_willy: velkommen
2020.07.12 21:00:18GrennDerman: /home sted
2020.07.12 21:00:11Henario: jeg sa ikke at du ikke var? lmao
2020.07.12 21:00:10Konradaf09: /zhome BL4Z3
2020.07.12 21:00:00generell_willy: /tell ACatlover18 bare prat
2020.07.12 20:59:57
2020.07.12 20:59:57ACatlover18: jeg er den samme personen bare fordi jeg like jenter
2020.07.12 20:59:50
2020.07.12 20:59:45ACatlover18: det kan jeg
2020.07.12 20:59:43Henario: bare fordi du er gay
2020.07.12 20:59:40Henario: det kan du ikke si
2020.07.12 20:59:34ACatlover18: man er uansett de samme
2020.07.12 20:59:11
2020.07.12 20:59:08Henario: sier bare at jeg ikke aksepterer at folk er det
2020.07.12 20:58:57Henario: nope
2020.07.12 20:58:51
2020.07.12 20:58:45generell_willy: /tell ACatlover18 er det noe jeg kan hjelpe deg med bortsett fra dette store prosjektet
2020.07.12 20:58:31Henario: okei..
2020.07.12 20:58:27ACatlover18: nei?
2020.07.12 20:58:19Henario: sa jeg at dere ikke var?
2020.07.12 20:58:18ACatlover18: /home c
2020.07.12 20:58:11generell_willy: ok
2020.07.12 20:58:07ACatlover18: mennesker som dere
2020.07.12 20:58:03ACatlover18: vi er like som dere
2020.07.12 20:57:57Henario: og homophob er homophob?
2020.07.12 20:57:56ACatlover18: "slike folk"
2020.07.12 20:57:46ACatlover18: love
2020.07.12 20:57:44ACatlover18: is
2020.07.12 20:57:44
2020.07.12 20:57:43ACatlover18: love
2020.07.12 20:57:42ACatlover18: cause
2020.07.12 20:57:39ACatlover18: case
2020.07.12 20:57:32Henario: du blir jo helt triggered
2020.07.12 20:57:22Konradaf09: /venn godta samuelbertin123
2020.07.12 20:57:09Henario: kommer ikke lagt i en samtale da :)
2020.07.12 20:57:08
2020.07.12 20:57:03Henario: sier du skal drepe meg fordi jeg er transophob og homophob
2020.07.12 20:56:50ACatlover18: fordi
2020.07.12 20:56:46Henario: fordi du ikke klarer det
2020.07.12 20:56:45
2020.07.12 20:56:38ACatlover18: funker ikke
2020.07.12 20:56:34
2020.07.12 20:56:22samuelbertin123: /venn Konradaf09
2020.07.12 20:56:19ACatlover18: ykw
2020.07.12 20:56:10samuelbertin123: /V
2020.07.12 20:56:03
2020.07.12 20:56:02Henario: extraa
2020.07.12 20:55:59Henario: der har du problemet mitt med gay folk :D
2020.07.12 20:55:57Konradaf09: h
2020.07.12 20:55:52ACatlover18: nei
2020.07.12 20:55:47Henario: du er ikke kristen, skulle jeg drepe deg?
2020.07.12 20:55:46ACatlover18: transophob, homophob
2020.07.12 20:55:38Konradaf09: /venn samuelbertin123
2020.07.12 20:55:30Henario: fordi?
2020.07.12 20:55:26ACatlover18: kna jeg drepe deg?
2020.07.12 20:55:19Konradaf09: /venn samuelbertin123
2020.07.12 20:55:17Henario: transe og alt det der tullet
2020.07.12 20:55:05Henario: syntes bare at det er feil
2020.07.12 20:53:56samuelbertin123: /tpaccept
2020.07.12 20:53:51
2020.07.12 20:53:46Konradaf09: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 20:53:39ACatlover18: sa aldri det :)
2020.07.12 20:53:29
2020.07.12 20:53:29Henario: ikke alt som handler om gay folk :)
2020.07.12 20:53:15
2020.07.12 20:53:12Henario: 90% av folk blir mobbet
2020.07.12 20:53:07ACatlover18: elske*
2020.07.12 20:53:02
2020.07.12 20:52:50
2020.07.12 20:52:45
2020.07.12 20:52:43
2020.07.12 20:52:42GrennDerman: /home sted
2020.07.12 20:52:32ACatlover18: er det dere som blir trykt ned?
2020.07.12 20:52:28Henario: er jo fakta?
2020.07.12 20:52:12ACatlover18: ok wtf
2020.07.12 20:52:06Henario: lol
2020.07.12 20:52:05Henario: og er ikke noe pride for oss
2020.07.12 20:51:57
2020.07.12 20:51:50Henario: lei av det
2020.07.12 20:51:37
2020.07.12 20:51:28
2020.07.12 20:51:12ACatlover18: bra da
2020.07.12 20:51:06Henario: sa aldri at dem var?
2020.07.12 20:50:57ACatlover18: eller er gay people demoner
2020.07.12 20:50:47ACatlover18: vi er alle like inni er vi ikke?
2020.07.12 20:50:39Henario: nei fr
2020.07.12 20:50:38ACatlover18: ikke sant
2020.07.12 20:50:32ACatlover18: fuck u
2020.07.12 20:50:24
2020.07.12 20:50:20ACatlover18: verden endres
2020.07.12 20:50:16
2020.07.12 20:50:02GrennDerman: velkommen
2020.07.12 20:50:02Henario: skal ikke hate, bare akspeterer det ikke lol
2020.07.12 20:49:51ACatlover18: velkommen
2020.07.12 20:49:39Henario: jaja du har dine opinions
2020.07.12 20:49:29ACatlover18: love is love
2020.07.12 20:49:26ACatlover18: again
2020.07.12 20:49:16Henario: men forsatt
2020.07.12 20:49:08Henario: var en joke
2020.07.12 20:48:59ACatlover18: love is lovw
2020.07.12 20:48:58lol00lol2: the bible is lowkey missread tho aint it?
2020.07.12 20:48:52ACatlover18: idc
2020.07.12 20:48:43Henario: ikke adam og steve
2020.07.12 20:48:25ACatlover18: i kissed a girl, i liked it
2020.07.12 20:48:24Henario: gud lagte adam og eve
2020.07.12 20:48:23lol00lol2: ah
2020.07.12 20:48:17GrennDerman: de krangler om tro
2020.07.12 20:48:14ACatlover18: love is love
2020.07.12 20:48:06lol00lol2: oh
2020.07.12 20:48:03lol00lol2: who is mean here?
2020.07.12 20:47:59
2020.07.12 20:47:56lol00lol2: &4>&6:&1(
2020.07.12 20:47:55ACatlover18: du er kul
2020.07.12 20:47:51ACatlover18: ikke deg lol00lol2
2020.07.12 20:47:47ACatlover18: snakker til en homophob :)
2020.07.12 20:47:44Henario: rip
2020.07.12 20:47:42lol00lol2: hva skjer her a
2020.07.12 20:47:35ACatlover18: im gay sucker
2020.07.12 20:47:33lol00lol2: wow
2020.07.12 20:47:31Henario: ?
2020.07.12 20:47:28ACatlover18: fuck deg
2020.07.12 20:47:24Henario: ja
2020.07.12 20:47:17ACatlover18: ahhh
2020.07.12 20:47:12ACatlover18: er du h=0m0ph0b da?
2020.07.12 20:47:04
2020.07.12 20:47:00ACatlover18: hvis du er kristen
2020.07.12 20:46:54ACatlover18: vent
2020.07.12 20:46:48ACatlover18: oki?
2020.07.12 20:46:43
2020.07.12 20:46:30Henario: fordi du ikke er kristen..
2020.07.12 20:46:25ACatlover18: noe
2020.07.12 20:46:21generell_willy: i end
2020.07.12 20:46:18
2020.07.12 20:46:06Henario: hva som er synd med det?
2020.07.12 20:45:57ACatlover18: synd da :)
2020.07.12 20:45:51
2020.07.12 20:45:50ACatlover18: ikke mitt problem
2020.07.12 20:45:45ACatlover18: synd da
2020.07.12 20:45:40Henario: nei kan ikke det
2020.07.12 20:45:39GrennDerman: og det er gre9t
2020.07.12 20:45:38ACatlover18: /klem generell_willy
2020.07.12 20:45:33generell_willy: /klem ACatlover18
2020.07.12 20:45:31
2020.07.12 20:45:29Henario: ok tiden har kommet
2020.07.12 20:45:23
2020.07.12 20:45:18ACatlover18: men jeg velger p ikke tro
2020.07.12 20:45:16generell_willy: buuuuuuuuuuu
2020.07.12 20:45:11
2020.07.12 20:45:03GrennDerman: atlas er ond
2020.07.12 20:45:02ACatlover18: i mean
2020.07.12 20:44:54generell_willy: det er noe opskrytt tul
2020.07.12 20:44:49ACatlover18: hvis gud finnes er han ond
2020.07.12 20:44:48Henario: ble glad
2020.07.12 20:44:45Henario: han ga meg covid 19 istedet for corona
2020.07.12 20:44:42ACatlover18: fordi
2020.07.12 20:44:31
2020.07.12 20:44:16
2020.07.12 20:44:13
2020.07.12 20:44:00ACatlover18: er ateist
2020.07.12 20:44:00Henario: jo enten muslim
2020.07.12 20:43:55generell_willy: nei
2020.07.12 20:43:54ACatlover18: nope
2020.07.12 20:43:52
2020.07.12 20:43:51generell_willy: i pvp arena
2020.07.12 20:43:46Henario: muslimer?
2020.07.12 20:43:46ACatlover18: nope
2020.07.12 20:43:43generell_willy: pvp
2020.07.12 20:43:36generell_willy: ikke jeg heller
2020.07.12 20:43:33Henario: vi alle er det her
2020.07.12 20:43:30Henario: jo
2020.07.12 20:43:26ACatlover18: er ikke kristen
2020.07.12 20:43:23ACatlover18: bra for meg
2020.07.12 20:43:14Henario: dette er en kristen server
2020.07.12 20:43:12ACatlover18: stfu
2020.07.12 20:43:06Henario: wow ikke bann
2020.07.12 20:43:02ACatlover18: fuck u
2020.07.12 20:42:47ACatlover18: >:)
2020.07.12 20:42:47generell_willy: jeg gir opp
2020.07.12 20:42:41ACatlover18: /bank betal generell_willy 10
2020.07.12 20:42:36ACatlover18: /bank betal generell_willy
2020.07.12 20:42:33ACatlover18: /bank betal generell_willy
2020.07.12 20:42:32Henario: der
2020.07.12 20:42:27generell_willy: ikke
2020.07.12 20:42:25ACatlover18: hell no
2020.07.12 20:42:14Henario: kan ikke bruke denne
2020.07.12 20:42:12Henario: huh
2020.07.12 20:42:11ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 20:42:05generell_willy: /tpa ACatlover18
2020.07.12 20:42:03ACatlover18: ja meg og 3nya
2020.07.12 20:41:58ACatlover18: liker du stedet generell_willy
2020.07.12 20:41:55generell_willy: eier du shulker boxene her
2020.07.12 20:41:49Henario: thx
2020.07.12 20:41:44Henario: GrennDerman
2020.07.12 20:41:41ACatlover18: meg?
2020.07.12 20:41:37generell_willy: /bank ut 10
2020.07.12 20:41:36Henario: ingen stick?
2020.07.12 20:41:28ACatlover18: /bank betal generell_willy 10
2020.07.12 20:41:25generell_willy: /bank betal ACatlover18 10
2020.07.12 20:41:22ACatlover18: nwo
2020.07.12 20:41:21Henario: /sethome Grenn
2020.07.12 20:41:17generell_willy: stopp it
2020.07.12 20:41:12ACatlover18: /bank betal generell_willy 10
2020.07.12 20:41:06
2020.07.12 20:41:03Henario: /venn godta GrennDerman
2020.07.12 20:41:00generell_willy: /bank betal ACatlover18 10
2020.07.12 20:40:57
2020.07.12 20:40:57
2020.07.12 20:40:52
2020.07.12 20:40:51
2020.07.12 20:40:50generell_willy: /bank betal ACatlover18 14
2020.07.12 20:40:40
2020.07.12 20:40:36ACatlover18: /bank betal generell_willy 10
2020.07.12 20:40:35
2020.07.12 20:40:35GrennDerman: /venn Henario
2020.07.12 20:40:33ACatlover18: har nokk
2020.07.12 20:40:31generell_willy: /bank betal ACatlover18 10
2020.07.12 20:40:27ACatlover18: jo
2020.07.12 20:40:23
2020.07.12 20:40:19ACatlover18: /bank betal generell_willy 10
2020.07.12 20:40:15generell_willy: bare hyggelig
2020.07.12 20:40:11ACatlover18: takk?
2020.07.12 20:40:03GrennDerman: ja
2020.07.12 20:40:00Henario: trenger bare armor og sverd
2020.07.12 20:40:00ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 20:39:55Henario: skal til nether
2020.07.12 20:39:53Henario: noe jern da?
2020.07.12 20:39:48generell_willy: /tpa ACatlover18
2020.07.12 20:39:46GrennDerman: ;(
2020.07.12 20:39:39Henario: :(
2020.07.12 20:39:35ACatlover18: wow
2020.07.12 20:39:35GrennDerman: i dont have
2020.07.12 20:39:32generell_willy: /tell ACatlover18 jeg har en stack med rockets gratis til deg min gode venn
2020.07.12 20:39:27Henario: gimme netherite
2020.07.12 20:39:27
2020.07.12 20:39:14GrennDerman: /tpaccept
2020.07.12 20:39:12ACatlover18: aw mannnnn
2020.07.12 20:39:10ACatlover18: creeper
2020.07.12 20:39:08Henario: /tpa GrennDerman
2020.07.12 20:39:02GrennDerman: klarer ikke bullsye
2020.07.12 20:38:48ACatlover18: /home c
2020.07.12 20:38:36generell_willy: bare hyggelig er nesten ferdig med alle ethivmentene
2020.07.12 20:38:36ACatlover18: hes an animal
2020.07.12 20:38:35GrennDerman: /home home2
2020.07.12 20:38:35Henario: hvem er det?
2020.07.12 20:38:29ACatlover18: Donald J. Trump
2020.07.12 20:38:28Henario: fortell
2020.07.12 20:38:27GrennDerman: /home sted
2020.07.12 20:38:19GrennDerman: takk
2020.07.12 20:38:17GrennDerman: ohh
2020.07.12 20:38:15ACatlover18: skal jeg fortelle deg hvilket dyr er overrated?
2020.07.12 20:38:11
2020.07.12 20:38:09
2020.07.12 20:38:05Henario: jo
2020.07.12 20:37:59ACatlover18: nope
2020.07.12 20:37:56generell_willy: se her
2020.07.12 20:37:56
2020.07.12 20:37:54generell_willy: /tpaccept
2020.07.12 20:37:51Henario: katter er overrated
2020.07.12 20:37:51GrennDerman: /tpa generell_willy
2020.07.12 20:37:49ACatlover18: pluss
2020.07.12 20:37:48generell_willy: GrennDerman
2020.07.12 20:37:46ACatlover18: jeg har en cat
2020.07.12 20:37:45generell_willy: tpa opp hit
2020.07.12 20:37:41ACatlover18: cause
2020.07.12 20:37:34Henario: hvorfor ikke doglover?
2020.07.12 20:37:32generell_willy: tpa
2020.07.12 20:37:25ACatlover18: hei venn
2020.07.12 20:37:24GrennDerman: ok hei
2020.07.12 20:37:23
2020.07.12 20:37:21Henario: hei venner
2020.07.12 20:37:16generell_willy: bli med meg'
2020.07.12 20:37:13ACatlover18: /home c
2020.07.12 20:37:11
2020.07.12 20:37:10ACatlover18: /s
2020.07.12 20:36:53
2020.07.12 20:36:21ACatlover18: ser du forskjellen?
2020.07.12 20:36:06ACatlover18: og jeg gjorde det ikke
2020.07.12 20:36:04generell_willy: ja
2020.07.12 20:36:01ACatlover18: du sa nei
2020.07.12 20:35:59ACatlover18: btw generell_willy
2020.07.12 20:35:54
2020.07.12 20:35:32ACatlover18: det er en forskjell yk
2020.07.12 20:35:20generell_willy: nei
2020.07.12 20:35:14GrennDerman: generell_willy har du en honey block
2020.07.12 20:35:13ACatlover18: men jeg gjorde det ikke
2020.07.12 20:35:06
2020.07.12 20:34:51ACatlover18: jeg spurte
2020.07.12 20:34:45
2020.07.12 20:34:39ACatlover18: tulling
2020.07.12 20:34:37ACatlover18: og rommet var fint
2020.07.12 20:34:30
2020.07.12 20:34:25ACatlover18: nei!
2020.07.12 20:34:15
2020.07.12 20:33:52generell_willy: det er rett og slett bare kisterom
2020.07.12 20:33:45GrennDerman: nei
2020.07.12 20:33:37
2020.07.12 20:33:16ACatlover18: aw mannn
2020.07.12 20:33:14ACatlover18: creeper
2020.07.12 20:33:13GrennDerman: nei
2020.07.12 20:33:08generell_willy: ikke ta noe
2020.07.12 20:33:07LA8PV_TTV: 6 creepers wtf
2020.07.12 20:32:59generell_willy: takk
2020.07.12 20:32:59ACatlover18: nope men andre ting er egoistsik
2020.07.12 20:32:54
2020.07.12 20:32:48generell_willy: det er ikke egoistisk og gi bort tin
2020.07.12 20:32:37GrennDerman: kan jeg se basen
2020.07.12 20:32:15ACatlover18: trodde aldri jeg skulle oppleve det
2020.07.12 20:31:57
2020.07.12 20:31:50generell_willy: /tpaccept
2020.07.12 20:31:46generell_willy: LA8PV_TTV du har ikke bra boots vell
2020.07.12 20:31:45GrennDerman: /tpa generell_willy
2020.07.12 20:31:40GrennDerman: ok?
2020.07.12 20:31:35generell_willy: its free
2020.07.12 20:31:27GrennDerman: for hva
2020.07.12 20:31:24generell_willy: nei vell
2020.07.12 20:31:19GrennDerman: /home sted
2020.07.12 20:31:07ACatlover18: nope
2020.07.12 20:30:55
2020.07.12 20:30:42ACatlover18: /home c
2020.07.12 20:30:40ACatlover18: tror folk er mer intressert i netherrite
2020.07.12 20:30:14
2020.07.12 20:30:08generell_willy: jeg gir bort diamond boots ikke enchanta
2020.07.12 20:28:56GrennDerman: /home sted
2020.07.12 20:28:50generell_willy: /home 1
2020.07.12 20:28:47generell_willy: hade
2020.07.12 20:28:37GrennDerman: ok
2020.07.12 20:28:26ACatlover18: sorry
2020.07.12 20:28:19GrennDerman: noen som seller trident
2020.07.12 20:28:10generell_willy: hva syntes du om skjoldet mitt
2020.07.12 20:27:55ACatlover18: ik
2020.07.12 20:27:52generell_willy: jeg bruker crossbow isteden for bow
2020.07.12 20:27:39ACatlover18: hvorfor trenger du egt arrows?
2020.07.12 20:27:33generell_willy: ja??
2020.07.12 20:27:29generell_willy: oj
2020.07.12 20:27:26ACatlover18: generell_willy
2020.07.12 20:27:25GrennDerman: halvt hjerte
2020.07.12 20:27:13generell_willy: hvor mye damege tok det
2020.07.12 20:26:29GrennDerman: er ikke min
2020.07.12 20:26:18GrennDerman: /venn godta generell_willy
2020.07.12 20:26:05
2020.07.12 20:25:45GrennDerman: np
2020.07.12 20:25:38
2020.07.12 20:25:03generell_willy: /tell GrennDerman jeg ville
2020.07.12 20:24:46generell_willy: /tell GrennDerman takk for pilene'
2020.07.12 20:24:34
2020.07.12 20:24:33
2020.07.12 20:24:29generell_willy: jeg leide
2020.07.12 20:24:25GrennDerman: ja
2020.07.12 20:24:17
2020.07.12 20:24:16GrennDerman: inf
2020.07.12 20:24:07
2020.07.12 20:24:07ACatlover18: ?
2020.07.12 20:24:01generell_willy: takk
2020.07.12 20:23:24generell_willy: /bank betal GrennDerman 1
2020.07.12 20:23:12generell_willy: /tell GrennDerman 1 gull for stacs
2020.07.12 20:22:55generell_willy: /bank betal 1 GrennDerman
2020.07.12 20:22:41
2020.07.12 20:22:36ACatlover18: just sayin
2020.07.12 20:22:16generell_willy: /tell GrennDerman 1 gull for 1 stack
2020.07.12 20:22:05
2020.07.12 20:21:57generell_willy: stopp it
2020.07.12 20:21:52ACatlover18: synes du ikke?
2020.07.12 20:21:48
2020.07.12 20:21:40GrennDerman: /tpaccept
2020.07.12 20:21:35ACatlover18: bra for deg da
2020.07.12 20:21:35generell_willy: /tpa GrennDerman
2020.07.12 20:21:29
2020.07.12 20:21:21ACatlover18: det var du som sa det
2020.07.12 20:21:14generell_willy: veit ikke
2020.07.12 20:20:56GrennDerman: /home spawner
2020.07.12 20:20:54
2020.07.12 20:20:46
2020.07.12 20:20:30generell_willy: lager piler selv
2020.07.12 20:20:26generell_willy: nope
2020.07.12 20:20:21ACatlover18: det er en rimelig pris
2020.07.12 20:20:12generell_willy: det er som sagt dyrt
2020.07.12 20:20:04ACatlover18: why tho
2020.07.12 20:19:54generell_willy: nei
2020.07.12 20:19:48ACatlover18: 3 stacks for 4g?
2020.07.12 20:19:01Steambath: :(
2020.07.12 20:18:57ACatlover18: og du er ego :)
2020.07.12 20:18:48generell_willy: du er dyr
2020.07.12 20:18:41generell_willy: nei
2020.07.12 20:18:34ACatlover18: snakker du til meg generell?
2020.07.12 20:18:23GrennDerman: 2 gull for 2 stacks
2020.07.12 20:18:19generell_willy: its a grate deal
2020.07.12 20:18:11GrennDerman: hmmm
2020.07.12 20:18:10ACatlover18: 2 stacks for 2
2020.07.12 20:18:02
2020.07.12 20:17:49ACatlover18: 2,5 stacks for 4g
2020.07.12 20:17:49
2020.07.12 20:17:45generell_willy: ja
2020.07.12 20:17:44GrennDerman: har inf
2020.07.12 20:17:43ACatlover18: generell_willy
2020.07.12 20:17:30ACatlover18: ikke stjel profiten min
2020.07.12 20:17:30
2020.07.12 20:17:18GrennDerman: trenger noen arrows
2020.07.12 20:17:16
2020.07.12 20:17:14generell_willy: /utforsk
2020.07.12 20:17:08ACatlover18: i det minste stacks
2020.07.12 20:17:07generell_willy: ok
2020.07.12 20:17:02
2020.07.12 20:16:51ACatlover18: la oss se
2020.07.12 20:16:38generell_willy: /tpa samuelbertin123
2020.07.12 20:16:31ACatlover18: then i cant help u
2020.07.12 20:16:25generell_willy: det er dyrt
2020.07.12 20:16:18generell_willy: nei
2020.07.12 20:16:10ACatlover18: 2 stacks for 4 g
2020.07.12 20:15:48generell_willy: sry s
2020.07.12 20:15:35ACatlover18: ikke se i shulkerene
2020.07.12 20:15:24
2020.07.12 20:15:23samuelbertin123: /home base
2020.07.12 20:15:13ACatlover18: mer
2020.07.12 20:15:10generell_willy: ja
2020.07.12 20:15:03generell_willy: 4 stacs for 4 gull
2020.07.12 20:14:50ACatlover18: hvor mange arrows?
2020.07.12 20:14:48generell_willy: ja
2020.07.12 20:14:45ACatlover18: generell_willy
2020.07.12 20:14:33GrennDerman: /R OK
2020.07.12 20:14:31ACatlover18: hvor mange arrows?
2020.07.12 20:14:22ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 20:14:19generell_willy: /tpa ACatlover18
2020.07.12 20:14:11samuelbertin123: er det en helig totem
2020.07.12 20:14:11ACatlover18: tpa igjen generell_willy
2020.07.12 20:14:08generell_willy: jeg har 4 gull i banken
2020.07.12 20:14:04ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 20:13:58generell_willy: /bank saldo
2020.07.12 20:13:53ACatlover18: takker
2020.07.12 20:13:53generell_willy: /bank salod
2020.07.12 20:13:47generell_willy: /tpa ACatlover18
2020.07.12 20:13:41generell_willy: og hvem er biligst for 10 stacs
2020.07.12 20:13:34ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 20:13:31samuelbertin123: /tpa ACatlover18
2020.07.12 20:13:27generell_willy: hvem er biligst
2020.07.12 20:13:19ACatlover18: og generell_willy
2020.07.12 20:13:17ACatlover18: tpa samuelbertin123
2020.07.12 20:13:11ACatlover18: ja
2020.07.12 20:13:09samuelbertin123: Ja
2020.07.12 20:13:06
2020.07.12 20:13:00ACatlover18: og for den andre kanskje 5?
2020.07.12 20:12:49ACatlover18: 10 g for den ene
2020.07.12 20:12:42ACatlover18: oki
2020.07.12 20:12:36
2020.07.12 20:12:31ACatlover18: /home c
2020.07.12 20:11:13GrennDerman: /home home2
2020.07.12 20:11:01generell_willy: /home 1
2020.07.12 20:11:00GrennDerman: /home sted
2020.07.12 20:10:45GrennDerman: T
2020.07.12 20:10:14Sir_zeldris: de har jeg rivdt fordi de tok plass
2020.07.12 20:09:56ACatlover18: jeg?
2020.07.12 20:09:54samuelbertin123: /home base1
2020.07.12 20:09:50generell_willy: vent hva gjorde du med supersmelterne jeg bygget til deg
2020.07.12 20:09:44ACatlover18: ok
2020.07.12 20:09:41samuelbertin123: ti gull en stakk
2020.07.12 20:09:19
2020.07.12 20:09:12samuelbertin123: Hvor mye skal du ha
2020.07.12 20:09:11Sir_zeldris: /tpaccept
2020.07.12 20:09:10ACatlover18: hvor mye per stack?
2020.07.12 20:09:06generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 20:09:04ACatlover18: ok takk
2020.07.12 20:08:59
2020.07.12 20:08:55ACatlover18: samuelbertin123 hvor mye skal jeg betale?
2020.07.12 20:08:32generell_willy: nei trenger alt selv
2020.07.12 20:08:30
2020.07.12 20:08:18samuelbertin123: Kan lage en del
2020.07.12 20:08:07
2020.07.12 20:08:00generell_willy: ja litt
2020.07.12 20:07:54ACatlover18: har noen rakketer?
2020.07.12 20:07:21generell_willy: /home 1
2020.07.12 20:07:06GrennDerman: /home home2
2020.07.12 20:07:03generell_willy: /spawn
2020.07.12 20:06:58GrennDerman: np
2020.07.12 20:06:51ACatlover18: tusen takk <3
2020.07.12 20:06:44ACatlover18: takker
2020.07.12 20:06:24
2020.07.12 20:06:19ACatlover18: men hvis du tar /warp tradingahll
2020.07.12 20:06:07generell_willy: /home 1
2020.07.12 20:06:07ACatlover18: nei
2020.07.12 20:06:04generell_willy: har noen emeralds
2020.07.12 20:05:55ACatlover18: /home c
2020.07.12 20:05:30ACatlover18: /mcscoreboard keep
2020.07.12 20:05:29generell_willy: /warp tradinghall
2020.07.12 20:05:26ACatlover18: /mcstats
2020.07.12 20:05:13ACatlover18: nm
2020.07.12 20:05:02ACatlover18: noen i end?
2020.07.12 20:04:57ACatlover18: /home end
2020.07.12 20:04:54ACatlover18: straks tilbake
2020.07.12 20:03:53GrennDerman: nw
2020.07.12 20:03:43ACatlover18: sorry
2020.07.12 20:03:42
2020.07.12 20:03:37ACatlover18: ahhh
2020.07.12 20:03:34
2020.07.12 20:03:24GrennDerman: ja
2020.07.12 20:03:23ACatlover18: hvor er du?
2020.07.12 20:03:17ACatlover18: GrennDerman
2020.07.12 20:02:54ACatlover18: /home c
2020.07.12 20:02:49ACatlover18: til papir
2020.07.12 20:02:46ACatlover18: og jeg har shugger cane
2020.07.12 20:02:26ACatlover18: /s
2020.07.12 20:02:24
2020.07.12 20:01:32ACatlover18: nei sorry
2020.07.12 20:01:25LA8PV_TTV: noen som selger bokhyller
2020.07.12 19:59:56LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 19:59:44ACatlover18: oki
2020.07.12 19:59:40GrennDerman: jeg
2020.07.12 19:59:31
2020.07.12 19:59:10ACatlover18: /bank betal GrennDerman 26
2020.07.12 19:59:05ACatlover18: oki
2020.07.12 19:59:03generell_willy: /Home 1
2020.07.12 19:59:01GrennDerman: si 26 xD
2020.07.12 19:58:43ACatlover18: 25 eller mer?
2020.07.12 19:58:41generell_willy: bare hyggelig
2020.07.12 19:58:36GrennDerman: ??? idk
2020.07.12 19:58:29Sir_zeldris: takk viljar:)
2020.07.12 19:58:26ACatlover18: GrennDerman hvor mye synes du jeg skal betale?
2020.07.12 19:58:19LA8PV_TTV: /warp tradinghall
2020.07.12 19:58:14ACatlover18: /bank saldo
2020.07.12 19:58:13Sir_zeldris: /tpaccept
2020.07.12 19:58:06generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:57:45generell_willy: /Home 1
2020.07.12 19:57:34generell_willy: gi meg buksene dine
2020.07.12 19:57:22Sir_zeldris: /tpaccept
2020.07.12 19:57:17generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:56:47Sir_zeldris: /home Sir_zeldris
2020.07.12 19:56:40Sir_zeldris: /warp tradinghall
2020.07.12 19:56:28Sir_zeldris: /sethome Sir_zeldris
2020.07.12 19:56:16generell_willy: tpa
2020.07.12 19:56:14generell_willy: /Home 1
2020.07.12 19:56:11Sir_zeldris: /sletthjem Sir_zeldris
2020.07.12 19:55:38generell_willy: Sir_zeldris
2020.07.12 19:55:36Sir_zeldris: /home delete
2020.07.12 19:55:27generell_willy: trenger du diamant bokser
2020.07.12 19:55:24Sir_zeldris: /home Sir_zeldris
2020.07.12 19:55:00LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 19:54:44reverse1: /home a
2020.07.12 19:54:35generell_willy: /home generell_willy
2020.07.12 19:53:54ACatlover18: k
2020.07.12 19:53:52generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:53:49generell_willy: nei Sir_zeldris
2020.07.12 19:53:44ACatlover18: med sponge?
2020.07.12 19:53:41GrennDerman: /stem
2020.07.12 19:53:38generell_willy: la meg hjelpe
2020.07.12 19:53:30Sir_zeldris: /warp tradinghall
2020.07.12 19:53:24reverse1: /sethome city
2020.07.12 19:53:22generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:53:19LA8PV_TTV: /warp tradinghall
2020.07.12 19:53:18generell_willy: /home 1
2020.07.12 19:53:15generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:53:07reverse1: /delhome skull
2020.07.12 19:53:06ACatlover18: /stem
2020.07.12 19:52:59reverse1: /homes
2020.07.12 19:52:56reverse1: /sethome city
2020.07.12 19:52:17ACatlover18: np
2020.07.12 19:52:14GrennDerman: takk
2020.07.12 19:52:08ACatlover18: hmu hvis du trenger mer
2020.07.12 19:51:57ACatlover18: her
2020.07.12 19:51:46ACatlover18: ahhhh
2020.07.12 19:51:41GrennDerman: jeg trenger mat xD
2020.07.12 19:51:33ACatlover18: her
2020.07.12 19:51:27GrennDerman: hvor er du
2020.07.12 19:51:16ACatlover18: ja
2020.07.12 19:51:14GrennDerman: cat
2020.07.12 19:50:35LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 19:49:14GrennDerman: ja
2020.07.12 19:49:08
2020.07.12 19:49:00ACatlover18: ok
2020.07.12 19:48:58GrennDerman: idk
2020.07.12 19:48:55GrennDerman: ???
2020.07.12 19:48:49ACatlover18: hvor mye skal jeg betale?
2020.07.12 19:48:04ACatlover18: takk da
2020.07.12 19:47:56GrennDerman: xD
2020.07.12 19:47:50
2020.07.12 19:47:47
2020.07.12 19:47:42GrennDerman: jeg fjerner sponge
2020.07.12 19:47:32ACatlover18: btw
2020.07.12 19:47:29ACatlover18: jeg betaler bt
2020.07.12 19:47:27GrennDerman: ??
2020.07.12 19:47:26ACatlover18: hjelper du eller ikke
2020.07.12 19:47:22ACatlover18: ja eller nei?
2020.07.12 19:47:19GrennDerman: ja
2020.07.12 19:47:13ACatlover18: GrennDerman
2020.07.12 19:46:18ACatlover18: kan du fjerne denne spongen?
2020.07.12 19:46:09ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 19:46:01GrennDerman: /tpa ACatlover18
2020.07.12 19:45:53GrennDerman: /home sted
2020.07.12 19:45:48GrennDerman: /home sted'
2020.07.12 19:45:37GrennDerman: /tpa ACatlover18
2020.07.12 19:45:30GrennDerman: 1 sec
2020.07.12 19:45:20ACatlover18: tpa
2020.07.12 19:45:17GrennDerman: ja
2020.07.12 19:45:05ACatlover18: jeg betaler
2020.07.12 19:45:02
2020.07.12 19:44:18lol00lol2: /mctop
2020.07.12 19:43:12ACatlover18: get rekt
2020.07.12 19:43:04lol00lol2: &4>&6:&1(
2020.07.12 19:42:55reverse1: ingen spurt :)
2020.07.12 19:42:52lol00lol2: >:)
2020.07.12 19:42:50
2020.07.12 19:42:49reverse1: buhu da
2020.07.12 19:42:47ACatlover18: jeg trenger ikke mer
2020.07.12 19:42:44lol00lol2: jeg har litt for mye :(
2020.07.12 19:42:41reverse1: treng ikke mer as
2020.07.12 19:42:36reverse1: har nokk
2020.07.12 19:42:33reverse1: neh
2020.07.12 19:42:29lol00lol2: weak reverse
2020.07.12 19:42:22lol00lol2: i got to mutch &4>&6:&1(
2020.07.12 19:42:17reverse1: fult gear, 5 pickaxer og 7 ingots
2020.07.12 19:42:15ACatlover18: ingen bortsett fra tools og armour
2020.07.12 19:42:05ACatlover18: idk
2020.07.12 19:41:52
2020.07.12 19:41:30lol00lol2: mhm
2020.07.12 19:41:28lol00lol2: ,h,
2020.07.12 19:41:26lol00lol2: ,h,
2020.07.12 19:41:23ACatlover18: kult
2020.07.12 19:41:12lol00lol2: &4>&6:&1)
2020.07.12 19:41:08lol00lol2: its sponsor shit
2020.07.12 19:41:04ACatlover18: good for u
2020.07.12 19:40:57lol00lol2: rn
2020.07.12 19:40:55
2020.07.12 19:40:27ACatlover18: harsh truth
2020.07.12 19:40:14ACatlover18: tror ingen bryr seg egt
2020.07.12 19:40:08
2020.07.12 19:40:04generell_willy: haha jeg flexer
2020.07.12 19:40:00lol00lol2: &4>&6:&1)
2020.07.12 19:39:53
2020.07.12 19:39:51lol00lol2: &3>&6:&1)
2020.07.12 19:39:46lol00lol2: &2>&6:&1)
2020.07.12 19:39:40ACatlover18: ok
2020.07.12 19:39:37lol00lol2: &7>&6:&1)
2020.07.12 19:39:18ACatlover18: og hvordan?
2020.07.12 19:39:12ACatlover18: ok
2020.07.12 19:39:06lol00lol2: &k :D:D:D:D::D
2020.07.12 19:39:04ACatlover18: ja
2020.07.12 19:39:00lol00lol2: catlover?
2020.07.12 19:38:58ACatlover18: nm
2020.07.12 19:38:57generell_willy: ja
2020.07.12 19:38:53ACatlover18: har noen sponge?
2020.07.12 19:38:47Secuzi: /help
2020.07.12 19:38:42Secuzi: /rtp
2020.07.12 19:38:33lol00lol2: &1V&2e&3l&4k&5o&6m&6m&7e&8n >:)
2020.07.12 19:38:30Secuzi: /warp
2020.07.12 19:38:18ACatlover18: jp cave
2020.07.12 19:38:15generell_willy: cave update
2020.07.12 19:38:14Secuzi: /tp utforsk
2020.07.12 19:38:14ACatlover18: eller mat og dyr
2020.07.12 19:38:09ACatlover18: og ores
2020.07.12 19:38:01ACatlover18: maybe end?
2020.07.12 19:37:58ACatlover18: idk
2020.07.12 19:37:50
2020.07.12 19:37:41
2020.07.12 19:37:30ACatlover18: eh,m
2020.07.12 19:37:24Secuzi: how to start?
2020.07.12 19:37:06Secuzi: tusen takk
2020.07.12 19:37:01generell_willy: velkommen
2020.07.12 19:36:57ACatlover18: velkommen
2020.07.12 19:36:56lol00lol2: &k eeeeeeeeeee
2020.07.12 19:36:51lol00lol2: >:)
2020.07.12 19:36:50lol00lol2: &k eeeeeeeeeee
2020.07.12 19:36:46lol00lol2: &k ey
2020.07.12 19:36:45lol00lol2: &k e
2020.07.12 19:36:43lol00lol2: &k s
2020.07.12 19:36:42lol00lol2: &k
2020.07.12 19:36:41lol00lol2: &k
2020.07.12 19:36:38lol00lol2: &k
2020.07.12 19:36:38ACatlover18: sure
2020.07.12 19:36:37generell_willy: yes
2020.07.12 19:36:29lol00lol2: wana know how to spell in collors?
2020.07.12 19:36:27ACatlover18: whatever u say
2020.07.12 19:36:13lol00lol2: but, i am god
2020.07.12 19:36:12generell_willy: har noen unbrakin 3 bok
2020.07.12 19:36:05ACatlover18: beacuse of god
2020.07.12 19:36:00ACatlover18: not beacuse of u
2020.07.12 19:35:50lol00lol2: &5>&2:&6(
2020.07.12 19:35:44ACatlover18: i dont support god :)
2020.07.12 19:35:37ACatlover18: ykw
2020.07.12 19:35:27lol00lol2: &5>&2:&6)
2020.07.12 19:35:25lol00lol2: did someone ask?
2020.07.12 19:35:15ACatlover18: ok?
2020.07.12 19:35:04generell_willy: im back boys and girl
2020.07.12 19:34:25lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 19:34:19FO5H: /home l
2020.07.12 19:34:13lol00lol2: &5>&2:&6)
2020.07.12 19:34:10FO5H: /home a
2020.07.12 19:34:09ACatlover18: u still mean
2020.07.12 19:34:06FO5H: /home a
2020.07.12 19:33:55lol00lol2: &5>&2:&6)
2020.07.12 19:33:28ACatlover18: >:(
2020.07.12 19:33:17lol00lol2: &1a&2i&3n&4t &5t&6e&7l&7l&8i&9i&1n&2g &4y&6a
2020.07.12 19:31:53ACatlover18: god not nice now
2020.07.12 19:31:48lol00lol2: /bank inn
2020.07.12 19:31:45FO5H: /home end
2020.07.12 19:31:35lol00lol2: >:)
2020.07.12 19:31:31lol00lol2: &6h&3e&1i
2020.07.12 19:31:31ACatlover18: hvordan doe
2020.07.12 19:31:25lol00lol2: derja!
2020.07.12 19:31:24lol00lol2: &6h&3e&7i
2020.07.12 19:31:17FO5H: /home c
2020.07.12 19:31:09ACatlover18: hI
2020.07.12 19:31:09lol00lol2: weow
2020.07.12 19:31:08lol00lol2: werow
2020.07.12 19:31:05lol00lol2: &6 h&3&7i
2020.07.12 19:29:57lol00lol2: &g d
2020.07.12 19:29:50lol00lol2: xd
2020.07.12 19:29:49
2020.07.12 19:29:45lol00lol2: hm?
2020.07.12 19:29:43lol00lol2: &9 d
2020.07.12 19:29:40ACatlover18: HoW
2020.07.12 19:29:37lol00lol2: &8 g
2020.07.12 19:29:34lol00lol2: &7 g
2020.07.12 19:29:29lol00lol2: &6 f
2020.07.12 19:29:26lol00lol2: &5 f
2020.07.12 19:29:21lol00lol2: &4 r
2020.07.12 19:29:17lol00lol2: &3 f
2020.07.12 19:29:13ACatlover18: how doe
2020.07.12 19:29:12lol00lol2: &2 3
2020.07.12 19:29:08lol00lol2: &1 d
2020.07.12 19:29:06lol00lol2: &1
2020.07.12 19:29:03lol00lol2: &8 1
2020.07.12 19:29:03ACatlover18: ???
2020.07.12 19:29:01lol00lol2: &8 g
2020.07.12 19:28:57lol00lol2: &5 g
2020.07.12 19:28:49
2020.07.12 19:28:43generell_willy: /s
2020.07.12 19:28:31FO5H: /home l
2020.07.12 19:28:28FO5H: /home b
2020.07.12 19:25:53ACatlover18: ?
2020.07.12 19:25:51
2020.07.12 19:25:43lol00lol2: /home 3
2020.07.12 19:25:40lol00lol2: weow
2020.07.12 19:25:33ACatlover18: good for u
2020.07.12 19:25:28
2020.07.12 19:25:22lol00lol2: a hug
2020.07.12 19:25:20lol00lol2: can i have my sons book back
2020.07.12 19:25:17ACatlover18: what do i get?
2020.07.12 19:25:14ACatlover18: hmmmm
2020.07.12 19:25:10lol00lol2: be on my side
2020.07.12 19:25:08lol00lol2: am god
2020.07.12 19:25:07lol00lol2: .....
2020.07.12 19:25:01ACatlover18: as an aethist idk what to do xD
2020.07.12 19:24:49lol00lol2: xd
2020.07.12 19:24:46ACatlover18: wtf
2020.07.12 19:24:38lol00lol2: read
2020.07.12 19:24:31LA8PV_TTV: har bare 1 siden jeg har infinity
2020.07.12 19:24:30ACatlover18: 3 sek
2020.07.12 19:24:27ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 19:24:24
2020.07.12 19:24:19LA8PV_TTV: no
2020.07.12 19:24:19lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 19:24:18ACatlover18: ja
2020.07.12 19:24:11generell_willy: har noen masse piler
2020.07.12 19:23:26lol00lol2: /home 3
2020.07.12 19:23:05lol00lol2: /home mhm
2020.07.12 19:21:43generell_willy: /home 5
2020.07.12 19:21:32LA8PV_TTV: /tpaccept
2020.07.12 19:21:23LA8PV_TTV: /tpaccept Sir_zeldris
2020.07.12 19:21:12Sir_zeldris: /tpa LA8PV_TTV
2020.07.12 19:21:03Sir_zeldris: /tp LA8PV_TTV
2020.07.12 19:20:43lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 19:20:39lol00lol2: /ban topp 10
2020.07.12 19:20:35lol00lol2: /ban top 10
2020.07.12 19:19:59generell_willy: /home 5
2020.07.12 19:19:57Sir_zeldris: /home Sir_zeldris
2020.07.12 19:19:52
2020.07.12 19:19:25ACatlover18: damn boi
2020.07.12 19:19:21lol00lol2: eller useless did xd
2020.07.12 19:19:20ACatlover18: wtf*
2020.07.12 19:19:16ACatlover18: wt6f
2020.07.12 19:19:12lol00lol2: skrivd ned alt xd
2020.07.12 19:19:08lol00lol2: de holder den 3. mosebok xD
2020.07.12 19:19:00ACatlover18: ja
2020.07.12 19:18:37
2020.07.12 19:18:34Sir_zeldris: /tpaccept
2020.07.12 19:18:17LA8PV_TTV: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:18:07ACatlover18: true truw
2020.07.12 19:18:03lol00lol2: no kiddings
2020.07.12 19:17:59lol00lol2: nah the bible is just missread
2020.07.12 19:17:57ACatlover18: there is no god
2020.07.12 19:17:52ACatlover18: if u are
2020.07.12 19:17:49ACatlover18: idk
2020.07.12 19:17:45lol00lol2: :o
2020.07.12 19:17:36ACatlover18: isnt god a h0m0ph0be?
2020.07.12 19:17:26lol00lol2: >:)
2020.07.12 19:17:19ACatlover18: good for u
2020.07.12 19:17:11generell_willy: /home 1
2020.07.12 19:17:10lol00lol2: but am still the god
2020.07.12 19:17:06lol00lol2: sure be a king
2020.07.12 19:17:00ACatlover18: littarely
2020.07.12 19:16:56lol00lol2: no wapons
2020.07.12 19:16:55generell_willy: ee im the water king on the server
2020.07.12 19:16:54lol00lol2: med hendene
2020.07.12 19:16:52lol00lol2: jeg slo dragen
2020.07.12 19:16:49lol00lol2: nope som sakt
2020.07.12 19:16:42
2020.07.12 19:16:37lol00lol2: dont forget i am the god of the server
2020.07.12 19:16:35generell_willy: og med mitt norske skold
2020.07.12 19:16:25lol00lol2: >:)
2020.07.12 19:16:23ACatlover18: grattis
2020.07.12 19:16:19ACatlover18: wow
2020.07.12 19:16:19generell_willy: tar ikke en eneste damege
2020.07.12 19:16:14lol00lol2: jeg slo legit dragen med bare hendene :(
2020.07.12 19:16:11
2020.07.12 19:15:59ACatlover18: true
2020.07.12 19:15:58generell_willy: jeg veit
2020.07.12 19:15:52lol00lol2: bruh dragen er ez
2020.07.12 19:15:43ACatlover18: kanskje
2020.07.12 19:15:38generell_willy: vil noen fighte enderdragon med meg
2020.07.12 19:15:25Sir_zeldris: du ga meg det bare
2020.07.12 19:15:15generell_willy: emm du fikk netherite boots og en ingot til sverdet ditt
2020.07.12 19:14:57
2020.07.12 19:14:50
2020.07.12 19:14:49generell_willy: du burde hvere taknemelig
2020.07.12 19:14:40
2020.07.12 19:14:26
2020.07.12 19:13:31Sir_zeldris: nei du har et stort ego
2020.07.12 19:13:17generell_willy: er ikke ego jeg er det motsatte
2020.07.12 19:12:31FO5H: /home b
2020.07.12 19:11:44FO5H: /home sand
2020.07.12 19:11:41FO5H: /home sand'
2020.07.12 19:10:47FO5H: /sethome fly
2020.07.12 19:10:42
2020.07.12 19:10:38FO5H: /delhome fly
2020.07.12 19:10:31generell_willy: /home generell_willy
2020.07.12 19:10:31lol00lol2: /home mesa
2020.07.12 19:10:30FO5H: /home fly
2020.07.12 19:10:19generell_willy: eller om de bare tilber
2020.07.12 19:10:17Sir_zeldris: /tpaccept
2020.07.12 19:10:11generell_willy: eller venner
2020.07.12 19:10:07LA8PV_TTV: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:10:06generell_willy: men jeg var snill fordi jeg er helt konge og kongen gir folk gaver om de er snille eller om de er familie
2020.07.12 19:09:50Sir_zeldris: /utforsk
2020.07.12 19:09:46lol00lol2: /home 3
2020.07.12 19:09:42lol00lol2: /home mhm
2020.07.12 19:09:34lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 19:09:31Sir_zeldris: kunne ha greid det selv men k
2020.07.12 19:09:27lol00lol2: /bank inn
2020.07.12 19:09:20generell_willy: /home 1
2020.07.12 19:09:13generell_willy: eeee du burde hvere glad
2020.07.12 19:09:00generell_willy: sorry
2020.07.12 19:08:54FO5H: /utforsk
2020.07.12 19:08:52Sir_zeldris: du ekke lillebroren min lenger
2020.07.12 19:08:35generell_willy: hvem er det
2020.07.12 19:08:33
2020.07.12 19:08:25Sir_zeldris: stikk ut av stedet jeg bor
2020.07.12 19:08:16Sir_zeldris: viljar
2020.07.12 19:07:42ACatlover18: /home c
2020.07.12 19:07:31generell_willy: /tell LA8PV_TTV kan du trykke /venn godta generell_willy
2020.07.12 19:07:07
2020.07.12 19:06:37
2020.07.12 19:06:34generell_willy: sorry
2020.07.12 19:06:18ACatlover18: /home end
2020.07.12 19:06:03LA8PV_TTV: ok
2020.07.12 19:05:52
2020.07.12 19:05:32Sir_zeldris: jeg ber deg sette helsike av stedet jeg bor
2020.07.12 19:05:31lol00lol2: /home 3
2020.07.12 19:05:31
2020.07.12 19:05:13generell_willy: er jeg for snill
2020.07.12 19:05:09LA8PV_TTV: du har grinda bra
2020.07.12 19:05:07Sir_zeldris: advarsel
2020.07.12 19:05:07generell_willy: nei
2020.07.12 19:04:53
2020.07.12 19:04:52ACatlover18: hi
2020.07.12 19:04:52generell_willy: en gave fra deres kule konge undervanskongen
2020.07.12 19:04:50ACatlover18: /tpaccept
2020.07.12 19:04:48LA8PV_TTV: wow rnx bro
2020.07.12 19:04:48ACatlover18: /home c
2020.07.12 19:04:43lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 19:04:37ACatlover18: /s
2020.07.12 19:04:36ACatlover18: noe how do i get out...
2020.07.12 19:04:17
2020.07.12 19:04:15
2020.07.12 19:04:07generell_willy: har ikke noen enchanst da
2020.07.12 19:03:52
2020.07.12 19:03:50lol00lol2: /home 3
2020.07.12 19:03:49
2020.07.12 19:03:45generell_willy: tpa
2020.07.12 19:03:40LA8PV_TTV: deam
2020.07.12 19:03:38lol00lol2: thx
2020.07.12 19:03:32ACatlover18: its cool doe
2020.07.12 19:03:28
2020.07.12 19:03:26lol00lol2: >:(
2020.07.12 19:03:21ACatlover18: idc doe
2020.07.12 19:03:15LA8PV_TTV: skall ha det ettervert
2020.07.12 19:03:15lol00lol2: >:)
2020.07.12 19:03:10ACatlover18: nice
2020.07.12 19:03:04generell_willy: trenger noen her en elytra
2020.07.12 19:02:51LA8PV_TTV: ja bruker den bare ikke
2020.07.12 19:02:43generell_willy: LA8PV_TTV har du full diamond
2020.07.12 19:02:34lol00lol2: /tpaccept
2020.07.12 19:02:31lol00lol2: /tpacceptp
2020.07.12 19:02:29lol00lol2: /tpaccep
2020.07.12 19:02:25ACatlover18: /tpa lol00lol2
2020.07.12 19:02:25generell_willy: jeg er undervanskonge n
2020.07.12 19:02:20lol00lol2: /home mhm
2020.07.12 19:02:03Sir_zeldris: /tpaccept
2020.07.12 19:01:57SweetDanii: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 19:01:29
2020.07.12 19:01:08generell_willy: jeg har litt bedre da
2020.07.12 19:01:01
2020.07.12 19:00:59
2020.07.12 19:00:50
2020.07.12 19:00:46Sir_zeldris: takk
2020.07.12 19:00:44reverse1: /home 0000
2020.07.12 19:00:39reverse1: /home 000
2020.07.12 19:00:34generell_willy: bak deg
2020.07.12 19:00:18
2020.07.12 18:59:46generell_willy: Sir_zeldris kom hit
2020.07.12 18:59:12generell_willy: sorry
2020.07.12 18:59:10generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 18:59:07LA8PV_TTV: drit i
2020.07.12 18:58:10generell_willy: dan markus
2020.07.12 18:58:01generell_willy: nei
2020.07.12 18:57:58ACatlover18: jeg?
2020.07.12 18:57:51generell_willy: hvor er du
2020.07.12 18:55:30generell_willy: har du ull hvit ull
2020.07.12 18:55:14
2020.07.12 18:55:03lol00lol2: /home mesa
2020.07.12 18:54:49Sir_zeldris: med russisk isteden
2020.07.12 18:54:44generell_willy: banner
2020.07.12 18:54:42generell_willy: med ett norskeflagg
2020.07.12 18:54:36Sir_zeldris: ja
2020.07.12 18:54:32generell_willy: vil du ha ett
2020.07.12 18:54:26Sir_zeldris: ja men det spiller ingen rolle
2020.07.12 18:54:15generell_willy: ser du skjoldet
2020.07.12 18:54:08Sir_zeldris: kan du gi deg
2020.07.12 18:53:36generell_willy: va syntes du om meg i minecarft
2020.07.12 18:53:16LA8PV_TTV: /hjem LA8PV_TTV
2020.07.12 18:53:14Sir_zeldris: ja vi skal la by her
2020.07.12 18:52:56generell_willy: oj
2020.07.12 18:52:50Sir_zeldris: /tpaccept
2020.07.12 18:52:45generell_willy: /tpa Sir_zeldris
2020.07.12 18:52:30generell_willy: halla bruttern
2020.07.12 18:51:54generell_willy: har noen en umbraking 3 bok
2020.07.12 18:51:50reverse1: rip
2020.07.12 18:50:16reverse1: /home a
2020.07.12 18:50:14reverse1: 7home a
2020.07.12 18:46:07lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 18:44:53lol00lol2: /home mesa
2020.07.12 18:44:48lol00lol2: /home 3
2020.07.12 18:44:43lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 18:44:20lol00lol2: /bank inn
2020.07.12 18:38:03lol00lol2: /home 3
2020.07.12 18:28:09lol00lol2: /home mesa
2020.07.12 18:27:39lol00lol2: /home 3
2020.07.12 18:27:34lol00lol2: /home mesa
2020.07.12 18:25:46lol00lol2: /home 4
2020.07.12 18:25:11lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 18:21:42lol00lol2: /home 4
2020.07.12 18:21:38lol00lol2: /home 3
2020.07.12 18:20:06lol00lol2: /home nethers
2020.07.12 18:19:24lol00lol2: /home 3
2020.07.12 18:17:48lol00lol2: /seen OdinTheDoge
2020.07.12 18:17:23lol00lol2: /seen tss1410
2020.07.12 18:17:21reverse1: /minecart
2020.07.12 18:16:16lol00lol2: /home 4
2020.07.12 18:16:02lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 18:15:55lol00lol2: /bank ut 4
2020.07.12 18:15:48lol00lol2: /bank ut 64
2020.07.12 18:15:39lol00lol2: /bank ut 60
2020.07.12 18:15:17lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 18:15:16lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 18:15:16lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 18:15:15lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 18:15:15lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 18:15:05lol00lol2: /tpa ACatlover18
2020.07.12 18:15:00lol00lol2: /home 3
2020.07.12 18:14:57lol00lol2: /tpa a
2020.07.12 18:14:52lol00lol2: /home 3nya
2020.07.12 18:14:32lol00lol2: /home nethers
2020.07.12 18:14:30lol00lol2: s
2020.07.12 18:14:28lol00lol2: /home nether
2020.07.12 18:13:58lol00lol2: menneske
2020.07.12 18:13:58lol00lol2: kom kom
2020.07.12 18:13:43lol00lol2: cat kom
2020.07.12 18:13:40reverse1: /bank inn
2020.07.12 18:12:21lol00lol2: /home mhm
2020.07.12 17:03:403nya: /s
2020.07.12 17:03:313nya: /s
2020.07.12 17:02:163nya: /s
2020.07.12 17:01:59ACatlover18: /s
2020.07.12 17:01:56ACatlover18: /s
2020.07.12 17:01:49ACatlover18: /s
2020.07.12 17:01:333nya: /s
2020.07.12 17:01:18ACatlover18: /s
2020.07.12 17:01:12ACatlover18: /s
2020.07.12 17:01:06ACatlover18: /s
2020.07.12 17:01:01ACatlover18: /s
2020.07.12 16:59:47ACatlover18: /home c
2020.07.12 16:59:41ACatlover18: /s
2020.07.12 16:59:36ACatlover18: /s
2020.07.12 16:59:213nya: /home d
2020.07.12 16:59:043nya: /home e
2020.07.12 16:58:583nya: /home n
2020.07.12 16:58:15ACatlover18: /home c
2020.07.12 16:58:12ACatlover18: /home ttb
2020.07.12 16:57:59ACatlover18: /home c'
2020.07.12 16:57:47ACatlover18: /home b
2020.07.12 16:57:38ACatlover18: /homes
2020.07.12 16:56:10ACatlover18: /spawn
2020.07.12 16:55:11ACatlover18: /s
2020.07.12 16:55:08ACatlover18: /home cf
2020.07.12 16:54:41ACatlover18: /home ttb
2020.07.12 16:54:09ACatlover18: /home c
2020.07.12 16:53:153nya: /home e
2020.07.12 16:53:04ACatlover18: /home end
2020.07.12 16:22:41reverse1: /home a
2020.07.12 16:22:40reverse1: /home
2020.07.12 15:46:12reverse1: /home a
2020.07.12 15:18:52xhaxz: /home 2
2020.07.12 14:17:07reverse1: /bank ut 32
2020.07.12 14:15:38reverse1: /craft
2020.07.12 14:13:41reverse1: /bank ut 64
2020.07.12 14:05:38reverse1: /BANK UT 64
2020.07.12 04:24:25lol00lol2: /wb
2020.07.12 04:16:50lol00lol2: /bank topp 10
2020.07.12 04:16:41lol00lol2: /bank saldo
2020.07.12 04:16:38lol00lol2: /bank inn
2020.07.12 04:16:29lol00lol2: /bank inn
2020.07.12 04:00:06lol00lol2: /wb
2020.07.12 04:00:03lol00lol2: /wvb
2020.07.12 03:55:52lol00lol2: /Wb
2020.07.12 03:52:55LA8PV_TTV: /utforsk
2020.07.12 03:51:31lol00lol2: /wb
2020.07.12 03:48:02lol00lol2: /wb
2020.07.12 03:44:43lol00lol2: /wb
2020.07.12 03:41:55lol00lol2: /wb
2020.07.12 03:40:00lol00lol2: /wb
2020.07.12 03:39:22lol00lol2: /Wb